ویروس کرونا

تعویق دوباره بازی‌های داخل سالن آسیا

تعویق دوباره بازی‌های داخل سالن آسیا

کرونا باعث شد تا بازی‌های داخل سالن آسیا باز هم به تعویق بیفتد.

چالش برگزاری نشست خبری در فصل جدید؛ لطفا سرمربیان تشریف بیاورند!

چالش برگزاری نشست خبری در فصل جدید؛ لطفا سرمربیان تشریف بیاورند!

نشست‌های خبری سرمربیان در فصل گذشته یکی از چالش‌برانگیزترین مسایل فصل بود و امیدواریم در فصل آینده شاهد برگزاری نشست‌های خبری مثبت و موثری باشیم.