محمود فکری

مدیران مسجد سلیمان زیر میز زدند/ خانه‌ام را برای فروش به املاکی سپردم

مدیران مسجد سلیمان زیر میز زدند/ خانه‌ام را برای فروش به املاکی سپردم

فکر نمی‌کردم کمیته استیناف چنین رأیی را صادر کند. الان هم ملکی را که در سرخ رود داشتم، به املاکی سپرده‌ام برای فروش.