تیم فوتبال استقلال

انتخاب آجورلو به عنوان رئیس هیئت مدیره تیم فوتبال استقلال

انتخاب آجورلو به عنوان رئیس هیئت مدیره تیم فوتبال استقلال

مصطفی آجورلو در جلسه هیات مدیره باشگاه استقلال به عنوان رئیس هیئت مدیره این تیم انتخاب شد.